Tudj meg mindent az erkölcsi bizonyítványról!

2021-09-22 07:36:16

Álláskeresőként biztosan te is gyakran találkozol olyan hirdetésekkel, amelyekben a munkaadók az állás betöltéséhez kifejezetten a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány meglétét és bemutatását szabják feltételként. Milyen esetekben kérheti ezt a munkáltató? Miért is lényeges a büntetlen előélet? Megtagadhatod e az átadását? Mi történik az adataiddal?  Hol, és hogyan kell igényelni? - számtalan kérdés merül fel az erkölcsi bizonyítvány témakörével kapcsolatban, amelyekre a most következő összeállításból megismerheted a válaszokat.


Mit “bizonyít” az erkölcsi bizonyítvány?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány olyan hivatalos dokumentum, ami  bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján a büntetlen (vagy büntetett) előéletedet igazolja. Kérésre még azt is tartalmazza, hogy nem állsz-e a közügyektől, vagy bizonyos foglalkozásoktól való eltíltás hatálya alatt. 

Az erkölcsi bizonyítványt bármely természetes személy kérelmezheti - lakóhelytől és állampolgárságtól függetlenül - elektronikusan,  vagy a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton és a kormányablakokban személyesen, vagy postai úton. A hatósági erkölcsi bizonyítvány jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására, az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat. 


Kizárólag a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján kerül kiállításra,így  a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok ebben nem jelennek meg.


A munkáltató mindenkitől kérheti az erkölcsi bizonyítvány bemutatását?

Míg régebben mindenkitől kérték vagy kérhették a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatását, ma már erre is külön szabályozás létezik a 2018-től alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) révén, ami miatt 2019 -ben a munka törvénykönyve is módosításra került. 


Azoknak a munkáltatóknak, akik erkölcsi bizonyítványt kérnek előzetesen egy belső szabályzatban meg kell határozniuk, hogy az erkölcsi bizonyítványban található adatok mely munkakörök esetén zárhatják ki a foglalkoztatást. A munkáltatónak az űgynevezett  érdekmérlegelési tesztben ki kell fejtenie, hogy egy-egy adott munkakörön belül mik azok a munkafeladatok, amelyek indokolják a feddhetetlenség igazolását. 

Ide csak olyan munkakörök tartozhatnak, ahol törvény által védett titok (közalkalmazottaknál), törvényben meghatározott munkáltatói érdek (például lőfegyverek használata) vagy a munkáltató jelentős vagyoni érdeke sérülne (például pénzkezeléssel, utalványozással, szerződéskötéssel foglalkozó munkakörökben), ha az adat ismeretének hiányában sor kerülne a foglalkoztatásra. (Lényeges, hogy mindhárom feltétel csak szűken értelmezendő és megfelelően alá kell támasztani a tényleges veszély fennállását).  Erről az állásra jelentkezőket előzetesen tájékoztatni kell az erkölcsi bizonyítvány bemutatása előtt.


Az álláskeresőtől általános jelleggel, speciális indok nélkül erkölcsi bizonyítványt kérni jogszabályba ütközik.


Fontos, hogy a munkáltató nem készíthet másolatot az erkölcsi bizonyítványról, és a dokumentumot a rendszereiben sem papír alapon, sem elektronikusan nem tárolhatja - kizárólag csak arra jogosult, hogy az erkölcsi bizonyítvány adatait tanulmányozza, és esetlegesen a bemutatás tényét feljegyzésben rögzítse vagy erre vonatkozó nyilatkozatot kérjen tőled.


Mindenki kap ilyen dokumentumot ?


Igen. Mindenki, csak más tartalommal. Gyakori tévhit, hogy az  erkölcsi bizonyítványt, csak azok kapják meg akiknek büntetlen az előélete, ahogy az sem fedi a valóságot, hogy minden addig elkövetett kihágás, eltiltás, bűncselekmény szerepel benne (hiszen vannak amelyek elévülnek az évek múlásával).


A munkáltató visszautasíthat büntetett előélet esetén?


Természetesen igen, főként ha a munkakör betöltése kapcsán jogszabály az erkölcsi alkalmasság, illetve ha a munkáltató számára jogos érdek a büntetlen előélet. A munkáltató úgynevezett “érdekmérlegelési” teszttel deríti ki, hogy valóban jogos érdek miatt kéri be a feddhetetlenségedet igazoló okiratot.


A munkáltató utólag is kérheti?


Bizonyos esetekben - a körülmények megváltozása (feladatbővülés, aláírási jog átruházása, pénzkezelési feladatok) miatt - a munkáltató utólag is kérheti a már munkaviszonyban álló alkalmazottjától a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítványt. 


Megtagadhatom az erkölcsi bizonyítvány bemutatását?


Természetesen igen, de az már más kérdés, hogy egy új állásra való jelentkezéskor ez milyen fényt vet rád és annak milyen következménye van. Függ a betöltendő munkakörtől, a munkáltató előzetes tájékoztatásától. Ha már a munkaviszony létrejött, és már alkalmazott vagy, akkor az utólagosan kért dokumentumot is célszerű bemutatni, ha az a foglalkoztatással közvetlenül összefügg és a foglalkoztatás szempontjából releváns. Természetesen az élet ilyenkor is produkálhat olyan helyzeteket, amikor a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány bemutatását megtagadhatod. Ilyen az az eset, amikor a személyes konfliktus miatt terelődik a szó az erkölcsi bizonyítvány kérdésére, ami belátható, hogy átlépi a jóhiszemű magatartás határát.

 

Hol adhatom be a kérelmet?


Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:


A munkáltatóm is kérelmezheti a bizonyítvány kiállítását a részemre?


Nem. Kizárólag csak te kérelmezheted.


Hol és hogyan vehetem át a  kiállított bizonyítványt?


Ennek is megszabott eljárásrendje van:

Milyen iratok kellenek az ügyintézéshez?


Az ügyintézéshez - azaz az eljárás megindításához - szükséges iratok:

 

Milyen költségekkel kell számoljak?


Az eljárásért nem kell fizetni, a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása évente 4 alkalommal illetékmentes, majd alkalmanként 3000 Ft.ba kerül. Természetesen a postaköltség, az esetleges személyes megjelenéshez szükséges utazási költség téged terhel.


Mennyi időt vesz igénybe az ügyintézés? 


Személyes megjelenés esetén az ügyintézési határidő 5 nap, (az esetek többségében a kiállítható bizonyítvány a kérelem benyújtásának napján átvehető). Postai - és elektronikus úton (Webes Ügysegéd, OkmányApp, telefon) előterjesztett kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési ideje 8 nap, amibe nem számít bele a postai kézbesítés, és az esetleges hiánypótlás időtartama.


Mi történik, ha hiányosan vagy hibásan töltöm ki a kérőlapot?


Ha a hiányosság, hiba vagy ellentmondás akadályozza a hatóságot a bizonyítvány kiállításában, akkor a bűnügyi nyilvántartó szerv hiánypótlási felhívást bocsát ki a részedre, pontosan megjelölve a hiányos vagy hibás részeket. Ezeket a felhívásban foglaltak szerint pótolnod, javítanod, vagy tisztáznod kell, majd postai úton ismét el kell küldened a megadott határidőre. Ha ennek nem teszel eleget, akkor a bizonyítvány kiállítása iránti eljárást megszüntetik.


Mennyi ideig érvényes a bizonyítvány?


A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes.


Milyen adatokat tartalmaz a hatósági erkölcsi bizonyítvány?


Természetesen a személyes adataidat: 


Idegen nyelven is kérhetek erkölcsi bizonyítványt?

Nem, mert kizárólag csak magyar nyelven kerül kiállításra - közokirat fordításáról,és a fordítás hitelesítéséről neked kell gondoskodni. 


A  hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényessége ellenőrizhető online?

Igen, egy online szolgáltatással, ami lehetővé teszi, hogy bármely személy online ellenőrizze a birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességét. Ha sikeres az ellenőrzés, az azt jelenti, hogy a bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv állította ki, a bizonyítványnak még nem járt le az érvényességi ideje , és a bizonyítvány nem került visszavonásra.