AZ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

2021-06-21 18:09:12

Munkahely függvénye ugyan, de az általános egészségügyi asszisztens igen változatos és sokrétű feladatkört tölt be. A szakmát jellemzi a folyamatos kihívás, a csapatban dolgozás, illetve a rugalmas alkalmazkodás. Az e területen dolgozók létfontosságú munkát végeznek a kórházakban, az orvosi rendelőkben, illetve a különböző szociális intézményekben, otthonápolói szolgálatokban.

Az általános egészségügyi asszisztens jelölteket szociális érzékenység, magas fokú empátia, emberbarát természet jellemzi. A munkakör betöltése azoknak ajánlott, akik napi rendszerességgel szeretnének embereken segíteni, közösségben lenni, közvetlen vagy közvetett módon a betegek életminőségét megkönnyíteni.

Az általános egészségügyi asszisztens feladata

Munkahelyi kötelességei közé tartozik orvosi utasítás alapján a beteg vizsgálatánál történő segítségnyújtás. Elvégzi a szükséges eszközök előkészítését, elpakolását, tisztántartását. Követi és vezeti az adminisztrációt, naprakész nyilvántartásokat vezet a betegről.

Részt vesz a fertőzésmegelőző intézkedésekben, megfigyeli, illetve előkészíti a beteget az orvosi vizsgálatra. Segíti a diagnosztizálási, szűrési, monitorozási feladatok elvégzését, leveszi a további vizsgálatokhoz szükséges mintákat, kezeli a laboreredményeket. Nyilvántartja és pótolja a fogyóeszközöket: gyógyszereket, fecskendőket, vizsgálati eszközöket, kezeli, előkészíti a veszélyes hulladékok elszállítását.

Gyógyszeres kezelést, injekció beadást kizárólag az orvos utasítására végez. Emberséggel informálja a beteget, illetve annak családtagjait, mentálhigiénés segítségnyújtás végez. Orvos hiányában elsősegélyt nyújt, majd elvégzi a további szükséges teendőket. Feladatkörébe tartozik a prevenciós, az egészségmegtartó, egészségfejlesztő tájékoztatók, előadások tartása. Kiemelt figyelmet fordít az adatvédelmi szabályok betartására, a megismert személyes és különleges adatokat megőrzi, gondosan kezeli.

Tudását folyamatosan fejleszti, képzéseken, tanfolyamokon vesz részt. Elhivatott a tanulók oktatásában, tapasztalatát lelkiismeretesen továbbadja.

Munkakörülmények

Az általános egészségügyi asszisztens jellemzően könnyű fizikai munkát végez, nagyrészt zárt térben. Munkáját több műszakban, változó munkarendben látja el, hétvégi munkavégzésre kötelezhető. Munkahelyén baleseti kockázatot jelenthetnek a veszélyes anyagok, a nem megfelelő higiéniával vagy fertőzéssel rendelkező betegek, illetve az ön- és közveszélyes páciensek.

Az ülőmunka, illetve a betegmozgatás következtében terhelés alá kerül a gerincoszlop, a karok, az ujjak. A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés következtében egészségügyi kockázat jelentkezhet a szaglószervnél, a szemeknél, továbbá allergiás reakció is felléphet.

Képzési rendszer

Az általános egészségügyi asszisztens képzési előfeltétele az érettségi képesítés, szakmai előképzettség nem követelmény. A szakképzettség Magyarországon OKJ-s képzés keretein belül sajátítható el, előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte szükséges.

A tanulóknak 60 százalék elméleti, és 40 százalék gyakorlati oktatáson szükséges részt venniük a vizsgára bocsátáshoz. A megfeleléshez követelmény valamennyi modulzáró elvégzése, illetve az elméleti és gyakorlati óraszám megléte. Az iskolai rendszerű szakképzés elvégzését, illetve a sikeres vizsga meglétét követően az Országos Képzési Jegyzékben 3321-es számon szereplő szakképesítés nyerhető.

Az általános egészségügyi asszisztens egészségügyi ágazati besorolású, a szakképesítésért felelős szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma.